انزها http://anzeha2.mihanblog.com 2020-05-23T15:13:01+01:00 text/html 2016-03-04T17:04:32+01:00 anzeha2.mihanblog.com مهرداد پازوکی 95 http://anzeha2.mihanblog.com/post/62 <div align="center"><font size="6"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif">سال 1395 پیشاپیش مبارک<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"> <br><br></font></div> text/html 2015-12-09T15:06:25+01:00 anzeha2.mihanblog.com مهرداد پازوکی تلگرام http://anzeha2.mihanblog.com/post/61 کانال تلگرام انزها&nbsp;<div>telegram.me/anzeha</div> text/html 2015-06-30T18:43:27+01:00 anzeha2.mihanblog.com مهرداد پازوکی افطار http://anzeha2.mihanblog.com/post/60 <font size="4"><font face="georgia,times new roman,times,serif">سلام<br><font size="5">افطار امسال انزها مثل سال های قبل بوده ( نان - پنیر - برنج و...) </font><br></font></font> text/html 2015-06-02T17:54:07+01:00 anzeha2.mihanblog.com مهرداد پازوکی نظر http://anzeha2.mihanblog.com/post/59 <font size="3">بازدید کننده گرامی لطفا نظر یادت نره ؟</font><br><br>باتشکر مهرداد پازوکی<br> text/html 2015-06-02T17:43:27+01:00 anzeha2.mihanblog.com مهرداد پازوکی ماه رمضان 94 http://anzeha2.mihanblog.com/post/58 <br><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">دوباره ماه رمضان می آید معلوم نیست سال 95 وجود داشته باشد یا نه ؟</font><br><br><br><font size="1"><br>مهرداد پازوکی</font><br></font> text/html 2015-06-02T17:40:24+01:00 anzeha2.mihanblog.com مهرداد پازوکی آپدیت http://anzeha2.mihanblog.com/post/57 <font size="5" face="times new roman,times,serif">منتظر عکس های جدیدی باشید </font><br><font face="wingdings">با تشکر مهرداد پازوکی</font><br> text/html 2014-11-13T07:27:10+01:00 anzeha2.mihanblog.com مهرداد پازوکی سایت http://anzeha2.mihanblog.com/post/54 anzeha2.mihanblog.com تبدیل شد به anzeha.ir text/html 2014-11-13T07:25:16+01:00 anzeha2.mihanblog.com مهرداد پازوکی تصویر قدیمی http://anzeha2.mihanblog.com/post/52 <img src="http://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/4228/4227868-dfece2ddd72178506ede51139c50878b-l.jpg" alt="http://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/4228/4227868-dfece2ddd72178506ede51139c50878b-l.jpg" height="409" hspace="5" vspace="5" width="448" align="bottom" border="0"><br><br><br><br>سمت راست اون کاه گل ها خونه مرحوم همدم خانم و ته تصویر خونه خودمون که متاسفانه خونه همدم خانم خراب کردن و ویلا ساختن و بافت انزها را همینجوری به هم میزنن<br> text/html 2014-10-06T17:29:38+01:00 anzeha2.mihanblog.com مهرداد پازوکی پلنگ ایرانی در حوالی انزها http://anzeha2.mihanblog.com/post/49 <img src="http://www.xum.ir/images/2014/10/06/14-5-16-23621pal202.jpg" alt="http://www.xum.ir/images/2014/10/06/14-5-16-23621pal202.jpg" align="bottom" border="0" height="272" hspace="5" vspace="5" width="433"><br><br><br><br><br><img src="http://www.xum.ir/images/2014/10/06/14-5-16-23732pal2203.jpg" alt="http://www.xum.ir/images/2014/10/06/14-5-16-23732pal2203.jpg" align="bottom" border="0" height="249" hspace="5" vspace="5" width="393"><br> text/html 2014-10-04T17:13:28+01:00 anzeha2.mihanblog.com مهرداد پازوکی شلوغی بیش از حد ( به زودی ) http://anzeha2.mihanblog.com/post/48 <font size="4">یک شلوغی در راه انزها است به زودی خبر اصلی در ادامه مطلب ( مربوط به سر جاده انزها باغ سیب ) </font> text/html 2014-10-04T17:11:26+01:00 anzeha2.mihanblog.com مهرداد پازوکی پلنگ در روستا فیروز کوه ( نزدیک انزها ) http://anzeha2.mihanblog.com/post/47 <span id="MainContent_GV_NewsText_Label2_0" style="color:Black;font-family:Tahoma;font-size:14px;">چند قلاده پلنگ ایرانی در روستای درده ( به فتح دال اول و کسر دال دوم ) فیروزکوه شناسایی شد.<br>رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه گفت : خشکسالی موجب شده تا پلنگ هایی در که منطقه شکار ارتفاعات روستای درده زیست داشته اند به دنبال آب وتغذیه از حیات وحش به دامنه کوهها و باغات این روستا سرازیر شده اند.<br>رضا کرمی افزود : اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان برای کاهش ترس اهالی روستا و حفاظت از این گونه نادر ، گشت های دائمی را از طریق محیط بانان افزایش داده تا در صورت مشاهده پلنگ در مناطق مسکونی ، با شلیک تیر هوایی آن را از منطقه دور کنند.<br>او گفت : در صورتیکه از ناحیه پلنگ به دام های اهلی روستاییان خسارت وارد شود سازمان محیط زیست خسارات را جبران می کند.<br><br></span> text/html 2014-09-08T14:58:35+01:00 anzeha2.mihanblog.com مهرداد پازوکی سایت http://anzeha2.mihanblog.com/post/46 <font size="5">برای دیدن نقشه ماهواره ای انزها و ... . به سایت http://map.roostanet.com/ مراجعه و اطلاعات را طبق عکس وارد کنید</font> text/html 2014-09-08T14:57:30+01:00 anzeha2.mihanblog.com مهرداد پازوکی عکس ماهواره ای انزها http://anzeha2.mihanblog.com/post/45 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/06669359084505035096.png" alt="http://upload7.ir/imgs/2014-09/06669359084505035096.png" align="bottom" border="0" height="275" hspace="5" vspace="5" width="547"> text/html 2014-08-05T10:21:55+01:00 anzeha2.mihanblog.com مهرداد پازوکی جاده انزها http://anzeha2.mihanblog.com/post/44 <img src="http://4x4iran.com/attachment.php?s=3201251a7bc462b1ac038bf9a613fc8d&amp;attachmentid=4571&amp;d=1322080960" alt="http://4x4iran.com/attachment.php?s=3201251a7bc462b1ac038bf9a613fc8d&amp;attachmentid=4571&amp;d=1322080960" align="bottom" border="0" height="348" hspace="0" vspace="0" width="467"> text/html 2014-07-13T17:02:00+01:00 anzeha2.mihanblog.com مهرداد پازوکی عکس http://anzeha2.mihanblog.com/post/43 <img src="http://www.xum.ir/images/2014/07/13/2014-07-1016.50.04.jpg" alt="http://www.xum.ir/images/2014/07/13/2014-07-1016.50.04.jpg" align="bottom" border="0" height="350" hspace="0" vspace="0" width="470"><br><br><br><br><br><br><br><img src="http://www.xum.ir/images/2014/07/13/2014-07-1016.50.43.jpg" alt="http://www.xum.ir/images/2014/07/13/2014-07-1016.50.43.jpg" align="bottom" border="0" height="350" hspace="0" vspace="0" width="468"><br><br><br><br><br><br><br><img src="http://www.xum.ir/images/2014/07/13/2014-07-1017.00.18.jpg" alt="http://www.xum.ir/images/2014/07/13/2014-07-1017.00.18.jpg" align="bottom" border="0" height="345" hspace="0" vspace="0" width="463"><br><br><br><br><br><br><br><br><img src=" http://www.xum.ir/images/2014/07/13/2014-07-1017.00.27.jpg" alt=" http://www.xum.ir/images/2014/07/13/2014-07-1017.00.27.jpg" align="bottom" border="0" height="346" hspace="0" vspace="0" width="464"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><img src="http://www.xum.ir/images/2014/07/13/2014-07-1017.01.35.jpg" alt="http://www.xum.ir/images/2014/07/13/2014-07-1017.01.35.jpg" align="bottom" border="0" height="343" hspace="0" vspace="0" width="460"><br>