تبلیغات
 انزها - نام محله های روستا انزها

دربند  darband -  سردر باغ  sar dare bagh  - 


پایئن باغ paeen bagh  -  صحرا sahara  -  سولو solo  -


  بند کبود bande kabod - سیورز  seuorez  -


شلکون  shelekon  -   اشترازن  oshterazan  -


ودره های زیبائی که هر کدام با نام مشخصی  و جالبی نام گذاری

شده که خود یکی از زیبائی های این روستا هست.


تاریخ : جمعه 10 آذر 1391 | 01:27 ب.ظ | نویسنده : مهرداد پازوکی | نظرات