تبلیغات
 انزها - رودخانه ها و ارتفاعات منطقه

 

مهمترین رودخانه فیروزكوه (حبله رود ) می باشد . این رودخانه از ارتفاعات شمال غربی فیروزكوه سرچشمه گرفته و پس از مشروب كردن روستاهای مهاباد ، زرین دشت ، سیمین دشت ، كبوتر دره و بن كوه عبور كرده و جلگه گرمسار را سیراب می نماید .

رودخانه های گورسفید و تنگه ساواشی در نهایت به حبله رود می پیوندند

رودخانه دلی چایی از كوههای شمال شرقی دماوند سرچشمه گرفته و  از روستاهای رود افشان ، كلاك ، مشهد ، حصاربن ، سیمین دشت عبور نموده و در نهایت به حبله رود می رسد .

از ارتفاعات مهم فیروزكوه شامل « كوه پل » در فاصله 4 كیومتری فیروزكوه دارای 2689 متر (نِواس) در 5 كیلومتری جنوب شرقی فیروزكوه به ارتفاع 2829 متر ، « كوه تپه مراد » در 15 كیلومتری شمال شرقی با ارتفاع 3219 متر و « هرمزکنو» در 17 كیلومتری شمال شرق با ارتفاع 3243 متر ، «كوه آب باریك» در 16 كیلومتری جنوب غربی با ارتفاع 3070 متر و «كوه سنگ آب» در 21 كیلومتری جنوب شهر فیروزكوه با ارتفاع 3269 متر كه بلندترین نقطه آن بنام «ماماخانی» در جنوب شرقی مزداران و قله میشینه مرگ لزور با 4070 متر ارتفاع می باشد


تاریخ : پنجشنبه 29 فروردین 1392 | 12:46 ب.ظ | نویسنده : مهرداد پازوکی | نظرات